Program Studi Pendidikan Geografi

Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan

Tenaga Pengajar

Iwan Alim Saputra, S.Pd, M.Sc

NIP : 198302062008121003
Jabatan : Kepala Program Studi

Rendra Zainal Maliki, M.Pd.

NIP : 199206172019031024
Jabatan : Kepala Laboratorium

Dr. Widyastuti, S.Si., M.Si.

NIP : 19760505200801039/N 499563
Jabatan : .

Zumrotin Nisa', S.Pd., M.Pd

NIP : 198903312019032016
Jabatan : .

Ir. Rahmawati, S.Si., M.Sc

NIP : 198508032015042001
Jabatan : .

Khairurraziq, S.Pd., M.Pd

NIP : .
Jabatan : .